Oleg Garaz

Invitatul masterclass-ului in calitate de  muzicolog  de renume cat si de translator oficial al cursului

Născut în 1964. 1987-1990 ‒ studiile superioare muzicale la Chişinău, la Academia de Muzică „Gavriil Muzicescu”. 1990prin transfer, îşi continuă studiile la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. În 1997 şi-a încheiat studiile superioare cu teza de licenţă intitulată Fenomenul de determinare-indeterminare în procesul de alcătuire a formei muzicale. În 1998 a definitivat studiile aprofundate cu disertaţia intitulată Substanţa obiectului muzical. Din 2002 – asistent universitar la Facultatea teoretică, secţia Dirijat (AMGD, Cluj). În prezent conferenţiar universitar. În 2003 publică primele două volume de carte: Contraideologii muzicale (Ed. Limes, Cluj) şi Poetica muzicală în convorbiri (Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj). În 2007 definitivează alte două volume: Muziconautice (Ed. Tribuna, Cluj). Din 2009 este doctorand la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, îndrumător prof. univ. dr. Valentina Sandu-Dediu. În 2011 publică un următor volum: Muzica şi sensul sincretic al nostalgiei (Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj). De asemenea, publică studii şi interviuri în revista Muzica (Bucureşti). În 2013 îşi încheie studiile doctorale cu teza Canonul muzicii europene în postmodernitate. Din 2014 publică, succesiv, alte trei volume de carte Exerciţii de muzicologie (Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2014), Canonul muzicii europene (Editura Eikon, Bucureşti, 2015) şi, respectiv, Genurile muzicii: ideea unei antropologii arhetipale (Editura Eikon, Bucureşti, 2016). În 2018 la Editura Nemira (Bucureşti) este publicat romanul Territoria.

Contact - Paul Mustata

  • Telefon:

    0738 144 181

  • E-Mail:

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.