Tenic într o singură persoană, Paraziti u ryb, Ryby akwariowe - leczenie chorób. limpieza de oxiuros

M pct.

tenic într o singură persoană

Expertul tehnic judiciar este expert oficial și poate fi numit de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești sau de alte tenic într o singură persoană cu atribuții jurisdicționale pentru efectuarea de expertize tehnice judiciare.

În vederea înscrierii, expertul solicitant va depune la Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, odată cu cererea, copie legalizată a documentului ce atestă dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine, precum și documente care certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.

tenic într o singură persoană

În această situație, expertul tehnic judiciar este exceptat de la procedura de înscriere în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire.

tenic într o singură persoană

Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.

Sumele astfel colectate sunt evidențiate într-un fond distinct și sunt folosite pentru plata cheltuielilor ocazionate de desfășurarea examenului sau interviului. Sumele nefolosite până la sfârșitul anului sunt reportate pentru anul următor cu aceeași destinație.

tenic într o singură persoană

Testarea specialiștilor se face prin interviu și consta în verificarea gradului de însușire a actelor normative referitoare la domeniul respectiv, a dispozițiilor din codurile de procedura civilă și penală cu privire la expertiza și din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiza tehnica judiciară, drepturile și obligațiile experților.

Expertul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale. Dacă acest lucru nu este posibil, se va avea în vedere ca specializarea expertului tehnic judiciar care participă la efectuarea expertizei în calitate de consilier al părții să fie înrudită cu cea a expertului tehnic judiciar numit și să aparțină aceluiași domeniu.

tenic într o singură persoană

Ațiputeafiinteresat